กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเปิดตัวรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ L5080

22

 

กิจกรรมชมรมคนรักรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้าเอเชีย

23

 

กิจกรรมโรงเรียนสอนขับเครื่องจักรการเกษตรคูโบต้า

24

 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน รักการเกษตร รักบ้านเกิดตน

ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ

25

 

กิจกรรมงานวันเด็ก

256

27