Category: ข่าวสาร

image073

การใช้งานรถแทรกเตอร์

การใช้งานรถแทรกเตอร์ จะต้องเลือกใช้ตามการใช้งานที่เหมาะสมกับการทำงาน อย่างการทำไร่ เราจะต้องเลือกใช้รถรุ่นขนาดใหญ่เพื่อที่จะสะดวกต่อการทำงานและการทำนาเราจะต้องเลือกรถรุ่นเล็กเพื่อที่เราทำนาแล้วจะได้ไม่ติดหล่มเพราะการทำนั้นเหมาะสำหรับรุ่นเล็ก อย่างเช่น รุ่น L 32-50แรงม้า ถ้าเราเลือกใช้รถอย่างถูกวิธีรถแทรกเตอร์ก็จะมีการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น   รถแทรกเตอร์ รถทุ่นแรงใช้ลากหรือขับเคลื่อนอุปกรณ์อย่างอื่นที่ติดเข้าไปกับตัวรถตามลักษณะงานที่ใช้มีสองแบบคือแบบตีนตะขาบและแบบล้อซึ่งมีล้อหลังใหญ่กว่าล้อหน้า รถแทรกเตอร์คืออะไร รถแทรกเตอร์กลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของเกษตรกรไปแล้วในยุคนี้ทั้งใช้งานได้งานมากกว่าใช้วัวควายไถนาเหมือนสมัยก่อนแถมรถแทรกเตอร์ยังมีความสามารถเอนกประสงค์หลากหลายตามประเภทของแทรกเตอร์นั้นๆ ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทต่างๆ ผลิตออกมาตอบสนองการใช้งานในภาคเกษตรกรรมต่างๆ เรียกได้ว่าทำงานหลายอย่าง ทั้ง ไถ พรวน  ลาก จูง เครื่องจักรในไร่ ไถกลบหน้าดิน ปราบดิน สูบน้ำ ปั่นไฟ ฯลฯ รถแทรกเตอร์ คือ  พาหนะที่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเพื่อลาก จูง ดัน เครื่องมือ หรือส่วนต่อพ่วง เพื่อประโยชน์ในการเกษตร เช่น เปิด หน้าดินด้วย ไถกระทะ  ปราบดิน หรือลากจูงเทรลเลอร์ในพื้นที่เกษตร ไร่ สวน นา ฯลฯ ที่ยานพาหนะอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งต้องการอาศัยรถแทรกเตอร์ทั้งสิ้น และสามารถใช้ในภาคเกษตรการทำเหมือง การทำถนนหรือพัฒนาที่ดิน หรือพื้นที่เข้าถึงด้วย รถยนต์ทั่วไปไม่ได้หรือบ้างครั้งสามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม บ้างอย่างได้หรือโรงงานผลิตผลเกษตร เราก็มักได้เห็นรถ แทรกเตอร์ได้เช่นกัน รถแทรกเตอร์ […]

df

เกษตรน่ารู้

การปลูกอ้อย ปลูกข้าว การระเบิดดินดาน ไถด้วยริปเปอร์ เพื่อทำลายชั้นดินดาน เพื่อปิดช่องรับน้ำฝน เพื่อการไหลของน้ำฝนลงด้านล่าง เพื่อเพิ่มพื้นที่การเจริญเติบโตของรากอ้อย

koo

วิธีปลูกมันสำปะหลัง

วิธีปลูกมันสำปะหลัง 1. การเตรียมดิน หากดินที่ทำการเพาะปลูกมันติดต่อกันหลายปี ควรปรับปรุงดิน เพื่อรักษาระดับผลผลิตในระยะยาว ด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเปลือกมัน

ff

การทำนาดำ

การทำนาดำ เตรียมดิน ครั้งที่ 1 การไถกลบตอชังและฟางข้าว โดยการใส่น้ำแปลงนาให้ดินมีความชื้นเพื่อง่ายต่อการปั่นจากนั้นปั่นจอบหมุนเพื่อย่อยตอชังและฟางข้าว